Styret ønsker medlemmer, familie og andre intresserte

hjertelig velkomne til hønedagen 2017.

 

Vi møtes søndag 20 August kl 13.00 hos Lars Erik Matnisdal, Fuglestadvegen 165 på Brusand. (tlf 91683108)

Her vil det bli muligheter for og grille medbrakt mat.

Klubben holder grill men husk og ta med noe og sitte på.

 

Ellers er det muligheter for og få en gjennomgang av ungdyr av årets avl. Det blir ikke bedømming som på utstilling men en vurdering av goder og mangler på de enkelte dyr. Dette er en glimrende anledning til og få en seriøs vurdering dersom det er noe en lurer på angående sin rase.

 

Gi beskjed til Lars Erik hvor mange dyr du ønsker å ta med så vi får rigge opp burer.

 

Med forhold mtp vær og vind!!!

Vel møtt!

 

Hilsen Zofia, sekretær

Rogaland Rasefjærfeklubb © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use