Det har kommet regler for hold av fjørfe etter den siste tidens utbrudd av fugleinfluensa. Hold de adskilt fra villfugl.

 

Les mer her;

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/fugleinfluensa_portforbud_for_fjorfe.24935

 

 

 

 

 

 

 

Rogaland Rasefjærfeklubb © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use