RRFK og JOSK ønsker velkommen til utstilling på Varhaug 25 - 26 Januar. Utstillingen vil bli avholdt i Varhaughallen på anlegget til Varhaug Idrettslag. Adresse Opstadveien 583, 4360 Varhaug.


Påmelding til ro2020@rrfk.no.

Siste frist for påmelding er 12. Januar.


Påmeldings- og administrasjonsgebyr sendes Rogaland Rasefjærfeklubb på kontonr 3290.58.22550. Påmelding er først gyldig når begyr er betalt. Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog er kr. 60,- per utstiller.

Utstillingsgebyr: Enkeltdyr kr. 50,- per dyr, Volieresamling kr.160,- per samling. Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns.


Annonsering i utstillingskatalogen eller standplass i hallen bestilles hos styret@rrfk.no og koster kr. 250,- for halvside og kr. 500,- for helside


Utstillingen avholdes etter NRFF´s gjeldende utstillings- og premiereglement, og etter gjeldende veterinærbestemmelser. Alle utstillere utenfor Rogaland veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager, attesten skal fremvises før dyrene tas inn i utstillingshallen. Husk at attesten skal ha stempel fra veterinær. Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.


Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes 10% avgift av salgssummen.


Program:


Fredag 24. Januar                        18-20: Innsett av dyr


Lørdag 25. Januar                        12-17: Åpent for publikum


Søndag 26. Januar                       11-16: Åpent for publikum


Søndag 26. Januar                       15-16: Premieutdelinger


Søndagen er det ikke lov å pakke ned dyr før etter kl 15. 


Kafeen vil være åpen under hele utstillingen.


HUSK GRATIS INNGANG!


Vi håper så mange som mulig vil stille ut dyr på denne utstillingen, slik at vi virkelig får vist publikum hva vi holder på med og selvfølgelig også vist frem resultatet av årets avl. Meld på mange dyr og ta deg en tur til Rogaland i Januar. 

Rogaland Rasefjærfeklubb © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use