NORSKE JÆRHØNS


Rogaland Rasefjærfeklubb har valgt å bruke Jærhanen i sin logo, siden den jo stammer fra Jæren i Rogaland fylke. Jærhøns er, sammen med Norsk Hvit Gås og Smålensgås, de eneste som er å finne av norsk rasefjærfe.

 

Vi kjenner lite til opprinnelsen til Jærhønsene  med tanke på hvilke raser som står bak. Men noe som en er sikre på er at rasen er avlet fram fra den gamle "norske landhønetypen". Arbeidet med å foredle restene etter den gamle landhønetypen begynte i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren der det ble opprettet en kontrollavlsstasjon for rasen. Det ble kjøpt inn dyr og egg fra flere oppdrettere rundt i landet, men mesteparten ser ut til å komme fra avlsstammen til den første stasjonsverten Karl Håland. Det var stor variasjon på utseende. Av farge kunne det variere fra grått, brunspraglet, gult og til svart. Noen dyr hadde og en fjærtopp på hodet! Men det ble til slutt bestemt at hønene skulle være gråtavlet og hanen lys gråtavlet. Jærhøns finnes nå i tre fargevarianter, en mørk (brungul), og en lys (gulbrun) og den gråtavlete. Noe av det mest primære med rasen er at den gir kjønnsvisende kyllinger allerede som daggamle. Resultatet av dette blir:

 

- Lysvariant: helt gule hanekyllinger og lysebrune hønekyllinger med en mørk flekk på hodet og mørk rand over ryggen.

 

- Mørkvariant: hanekyllingene mørkebrune med en lys flekk i nakken, og hønekyllingene er heltmørkebrune.

 

Noe veldig interessant med denne rasen er den høye grad av innavl! Det er fremlagt bevis på at de norske Jærhønsene stammer bare fra ett foreldrepar. Det ble i 1971 vist at innavlsprosenten ved dyrene  på avlsstasjonen var så høy som 60%. I 1973 ble avlsstasjonen nedlagt på grunn av at det ikke lenger var økonomisk forsvarlig å opprettholde driften. Et lite utvalg dyr ble sendt til den nye genbanken for fjørfe. Med dette var perioden som aktivt utnyttet rase over for Jærhønsene.

 

Egenskaper for denne livlige og hardføre rasen, som er spesielt gode sammenliknet med lav kroppsvekt i forhold til eggvekten. Ellers er rasen en av de mest tillitsfulle høner som er å finne, og dagens verpehøns har god skallkvalitet, lav dødsprosent på tross av den høye innavlsgraden, slettes ikke sky og flaksete som mange vil ha det til. I tillegg kommer den spesielle egenskapen med kjønnsvisende  kyllinger. Inntil videre blir en stamme på 2-300 dyr oppbevart på genbanken for fjørfe på Hvam i Akershus. I tillegg er det jo en del hobbyoppdrettere som også holder liv i rasen ved utstillinger, salg og oppdrett etter standard.

 

I tidsrommet 1990-93 avlet Johan Viker og Trond Hansen fram dvergvarianten av jærhøns. Denne er helt lik den store varianten bortsett fra størrelse, og den finnes i alle 3 fargevarianter.

 

Jærhøns representerer et unikt stykke norsk husdyravlhistorie. Jærhøns er garantert en rase vi bør være stolte av. I tillegg er det jo den eneste norske hønserasen. Kort sagt; Det er en livlig og koselig rase som trygt kan anbefales til alle, bare en tar seg tid til å lære rasen å kjenne.