Utbrudd av fugleinfluensa 2022


Portforbud for fjørfe i 17 kommuner i Rogaland.


På villfugl er det hittil i 2022 funnet mange positive prøver av høypatogen fugleinfluensa. For å hindre videre spredning av smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap, innfører Mattilsynet portforbud og andre tiltak i 17 kommuner i Rogaland. 


Se oversikt over hvilke kommuner som er i infisert sone.

For deg som har færre enn 50 høns gjelder ett viktig unntak.


OBS: Alle som driver med høner/andre fugler skal registrere seg. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa.


Mer info her:


https://mattilsynet.no/