Utbrudd av fugleinfluensa 2021


Torsdag 11. november ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området innfører Mattilsynet flere nye tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.


Mer info her:


https://mattilsynet.no/