FUGLEINFLUENSA 2020/21


Det har blitt påvist fugleinfluensa på en gås i Sandnes. Mattilsynet går derfor ut med portforbud for alt fjørefe langs kysten i Rogaland, og helt til svenskegrensa. Oppfordrer alle til å være årvåkne ved sykdom og død bland villfugl og høns, og å sikre fjørfeet sitt fra kontakt med villfugl.


Mer info her:


https://mattilsynet.no/