Utbrudd av fugleinfluensa 2022


Fugleinfluensa og Newcastlesyke.


Mattilsynet har innført en rekke tiltak for å forebygge smittespredning, både i Rogaland og på Østlandet. Det er restriksjoner for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver kommersielt dyrehold.

Rogaland:

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i kommersielle fjørefehold og på ville fugler. Det er innført tiltak og restriksjoner i 15 kommuner, for å forebygge spredning fra ville fugler til tamme fugler. I tillegg til strengere regler i en periode rundt fjørfehold med smitte.


Østlandet:

Det er påvist Newcastlesyke hos ville duer. Det er innført tiltak og restriksjoner i 34 kommuner, for å forebygge spredning fra ville fugler til tamme fugler.


Oppdatert

08.12.2022