Utbrudd av fugleinfluensa 2022


Smitterisikoen er redusert.


Smitteutbruddet hos ville fugler er nå på vei over for denne gang. Smitterisikoen er derfor redusert, og alle de innførte tiltakene og restriksjonene ble opphevet mandag 29. august. Fjørfe kan igjen bevege seg fritt ute i alle landets kommuner.


Mattilsynet anser det derimot som sannsynlig at det vil komme perioder med høyere smitterisiko. Fugleinfluensaviruset sirkulerer i villfuglpopulasjonene, og et nytt utbrudd kan komme senere i høsten 2022.


Det er derfor svært viktig at alle som har fjørfe er påpasselige med smittevern og har lav terskel for å varsle Mattilsynet ved mistanke om smitte.


Oppdatert 30.08.2022


Mer info her:


https://mattilsynet.no/