Utbrudd av fugleinfluensa 2022


Utbrudd av fugleinfluensa


Oppdatert 16.05.2022


Portforbudet er opphevet!


Etter utbruddene av fugleinfluensa i 2020 og 2021 ble det innført en rekke restriksjoner flere steder i landet. Frem til nå har det vært restriksjoner i 15 kommuner (høyrisikoområde) i Rogaland. Disse oppheves nå.


Mer info her:


https://mattilsynet.no/